CDHome tự hào được tin dùng bởi hàng trăm doanh nghiệp lớn và 99+ cá nhân, Start-up, doanh nghiệp khác