B4 Network

Khách hàng

Khách hàng là một công ty cung cấp giải pháp social network tại VN

Tổng quan dự án

Xây dựng website giới thiệu về B4 network social, Cung các thông tin về các project đang được triển khai tại B4 và các đối tác của B4

Tính năng chính:

  • Giao diện dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng. Thích ứng trên các môi trường web và mobile
  • Xem các bài viết, thông tin của B4
  • Hệ thống CMS cho quản trị viên, giúp quản trị viên cập nhật thông tin nhanh chóng