Tin24h

Khách hàng

Khách hàng là một tổng biên tập báo 24h tại Hà Nội

Tổng quan dự án

Xây dựng website tin tức.

Ký giả đăng bài viết, Biên tập viên có thể chọn lọc và đánh giá bài viết. Trao đổi có thể publish bài viết hay không

Tính nhuận bút theo bài viết cho ký giả

Tính năng chính:

  • Giao diện dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng. Thích ứng trên các môi trường web và mobile
  • Xây dựng module đăng bài, tính nhuận bút, module quảng cáo theo trang tin tức
  • Tìm kiếm và sắp xếp tin tức theo thời gian