Ứng dụng học tiếng anh online – ELSA

Phần Mềm Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp Miễn Phí 2024 | ELSA Speak

Khách hàng

Khách hàng là một công ty Elsa Corp đã được gọi vốn tại thung lũng Silicon và được đầu tư qua rất nhiều vòng gọi vốn ở Việt Nam và trên thế giới

Tổng quan dự án

Xây dựng trang web giới thiệu công ty và các khoá học cho Elsa. Đội ngũ phát triển của CDHome cùng với sự hợp tác của các thành viên trên khắp thế giới

Tính năng chính:

  • Giao diện dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng. Thích ứng trên các môi trường web và mobile