Website review đối tác – BEST REVIEW

Dự án cho phép tổ chức , cá nhân xem đánh giá các đối tác đã triển khai dự án và có thể thấy profile của nhà thầu

(hình ảnh)

Khách hàng

Khách hàng là một nhà tổ chức CVG Building xây dựng một nền tảng xây dựng muốn thay đổi về thị trường xây dựng và cũng là sân chơi minh bạch của nhà thầu và các tổ chức xây dựng khác

Tổng quan dự án

Với website có thể thấy được các đánh giá của khách hàng của đối tác trước đây đã từng triển khai thi công, có thể đóng góp ý kiến cho nhà thầu khi triển khai dự án

Tính năng chính:

  • Giao diện hiện đại, đơn giản, thân thiện người dùng
  • Tìm kiếm thông minh
  • Hỗ trợ xem dự án bằng hình ảnh chất lương cao
  • Cho phép cá nhân hoặc tổ chức đăng review và đánh giá nhà thầu