Foodrhino

Khách hàng

Khách hàng là 1 công ty chuyên cung cấp giải pháp cho thị trường Singapore

Tổng quan dự án

Xây dựng website và hệ thống ERP, người dùng là các khách hàng muốn áp dùng chu trình và chuyển đổi giải pháp doanh nghiệp. Đặt hàng order đồ ăn (Mobile),  Hệ thống có module ERP thông kế sản phẩm (website)

Tính năng chính:

  • Giao diện dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng. Thích ứng trên các môi trường web và mobile
  • Đặt hàng online
  • Tính năng QR code
  • Thống kê, xuất báo cáo sản phẩm