Ứng dụng nhà thầu xây dựng BEST BUILDER

Xây dựng ứng dụng xây dựng CVG giúp nhà thầu có thể kết nối tới những dự mà tổ chức hay cá nhân muốn xây dựng, ở đó tổ chức cá nhân sẽ đăng tải dự án và nhà thầu sẽ lựa chọn dự án đứng năng lực của mình để đấu thầu công khai giữa các nhà thầu và tổ chức cá nhân có nhu cầu

 

Khách hàng

Khách hàng là một nhà tổ chức CVG Building xây dựng một nền tảng xây dựng muốn thay đổi về thị trường xây dựng và cũng là sân chơi minh bạch của nhà thầu và các tổ chức xây dựng khác

Tổng quan dự án

Dự án cho phép người dùng cá nhân đăng tải dự án và lựa chọn các nhà thầu hợp lý cho dự án của mình. Các tổ chức có thể chọn và xem profile của các nhà thầu trên thị trường

Tính năng chính:

  • Giao diện hiện đại, đơn giản, thân thiện người dùng
  • Tìm kiếm thông minh
  • Cá nhân và tổ chức đăng dự án
  • Hỗ trợ xem thông tin nhà thầu, năng lực
  • Trao đổi thông tin trực tiếp trên ứng dụng