Author Archives: cuahan_Admin

Điều kiện bảo hành, bảo trì website

1. Điều kiện áp dụng chính sách bảo hành website Bảo hành tất cả các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng website thực hiện cho Quý khách hàng (không áp dụng đối với các trường hợp ở mục 2 dưới đây). 2. Trường hợp không áp dụng chính sách bảo hành website – […]